تیرۆژەکانی هەتاو

تیرۆژەکانی هەتاو

ئێستا ...
خانووەچوارگۆشە ولاتەریبەکانی گەڕەکەکەمان ....
لە بورجە باڵا بەرزەکانی نیویۆرك ناچن...
دارە چاوکەسکەکانی پارکەکە
چیتر...
..کراسە هەورە لەئەژنۆیان نیە ..ودەستی ئێمەیان پێ _نەگا....
ئاسمان دەریایەکی کوژەکەیی ژێروژوور ...وپڕ لە پەپولەی سپی مەلەناکەن ...وچنگەدەستگەمەی ئاومان
بەسەرداکەن...
ئیدی ...
حەوسەڵەی ڕاکەڕاکە پڕ قاقایەکانی کۆڵانەکانمان نەما
کەبە دەزوویەکی سادە وباریکەلە
خەونەکانمان لە سەر
پشتکاغەزە سێگۆشەییەکان
بۆ چەقی ئاسۆ
دەنارد..
وورد..وورد ...
تیرۆژەکانی هەتاو ..و
قۆناغەکانی گەشەی مانگمان وێنا دەکرد..
ئەستێرەکانمان دەبژارد...مشتەکانمان
لێ پڕدەکرد...لەگوڵەستێرە..
لەسەر باوەشی خاك ڕادەکشایین...خۆمان لەگڵەسورە وەردەدا وبەپلی پەنجە تاممان دەکرد
هەربۆ ...ئەمەك..
جاران ...منداڵبووین
دڵمان هێندەی گەردوون گەورە ....
وبێ پەروا بووین
لە سبەینێ..
لە ڕق وقینە و وشە سواوەکانی دوێنێ...
جاران بێباك ...خۆشەویستیمان ....دەپرژاند
باوەشمان ...بە دەوری خۆمان ..دەبەخشاند
لەنێو مشتەبچوکەکانمان
لەتێ نانمان... لە پارووەکەمان هەڵدەپچڕی
بۆ پاسارییە هەڵەپاچەکانمان هەڵدەدان...

ماسیە ....ڕەنگاوڕەنگەکانی نێو دەریا شوشەیەکەی ماڵەکانمان سەدەها جار ...دەردەهێنا
دوای یەك تورەگە.... ماچ و ڕاموسان لەنێو لەپەکانمان
حەشارماندەدان...
ئەوانیش سەمای مەرگیان بۆ دەکردیین ...
تێنەدەگەیشتین..
ختوکەیان دەداین ..و دووبارە خۆیان بۆ باوەشی ژیان
هەڵدەدا...
تاقەدرەرێك حاڵی نەبووین ..هێندێك خۆشەویستی
زەوتکردنی ئازادی
وفڕین بەرەو مەرگە...

**
شەکرفرۆشەکە ....شەکری فرەڕەنگی ....مزر مزری
بە شیرینی بۆ دەهێنایین
چوارمشقی لەدەوری دەئاڵایین
درەنگ لەو خەندەیە گەیشتین....
کەبەجارێ کەرت وپەرت بووین
شەکر بوو بە قەند وبەرچەکوچ کەوتین
دانە ..دانە لەنێو
چا ..یە تاریك وتاڵەکان
. تواینەوە و وونی کردیین ....

لەبەردەمی ئاوێنە بەسەرنوکی پەنجەکانی
پێیەکانمان.... دەوەستاین ...
هێندە عەوداڵی بەرزی وشتگەلەباڵاکان
بووین....
هەڵبەز ودابەز ..ئۆقرەی لێ هەڵگرتبووین..

ئیدی تەواومنداڵی .....گەورە نەمایین ...لە میهرەبانی
دڵ.. لەجەستە زەبەلاحەکانمان وونبوو
هەڵپەی یەکویستی ...وخۆشەویست ..ودلۆڤانی وسۆزی
کەمبوو....
تەمەن هەڵکشا
کورت بووینەوە
لەمرڤبوون ، بەخشندەیی،هەموو گۆشە بینراو ونەبینراوەکانی
بەختەوەری !

ئێستا..
گەمەکان هەمووی ڕاستین...
گردبونەوەکان ساردوسڕ و جەنجاڵین..
خۆشیەکان بستەی کورتەباڵایین...
مەرگ ...بە پێیە گەورەکانیەوەڕووەو ئامانج تیری واڵایە....
کە گەورەبووین بەشێنەیی گووم دەبین
چونکە...
. چیتر خەونابینین ..
دەوری خۆمان بە شورای ڕق دەتنیین
هەموو ڕەنگێنك بەدەر لە ڕەش
لەخۆ هەڵدەجنیین...

 

بابەتى پەیوەندیدار جۆراوجۆر

زۆرترین بینراو