رواندزیانی

ساڵح بێخاڵی

مام پیرۆتەك هەبوو جغارەی زۆر كێشان و سبەینا دەگە تولعی هەرەستا, نوێژێ سبەینێیە كردو نانووستۆ هەتا وەختی شەوا پاشی داداتۆ جغارەی لە جغارێ پێكردۆ، مارو مندارو خەركی هەموو لەخۆ بێزاركردبو, هە مارەكە چواباێ قانگا دووكەرێی رۆژە رێیەكێ رۆیشت، قەتیش جغەرێ پاكەتی ناكێشان، تووتنەكی وێبو بەمن خڕ مقەببا بوو لەهەماش هەرزانتر بوو، وەكی قومی لە جغەرێ دا وەتەزانی دووكەرا پێراوە ڵاستیقایە دەناو سۆبێ دارا، خەركی گوندی لەبە جغارا بەوابا مام پیرۆتی دەركێ مارێیان نەكاتۆ .
مام پیرۆتی هەست بەخۆ كرد خەركیا لێ بێزار بووەو رۆژەكێی هاتە سە زاری هەرسێ تەراقی فڕەدان چیدی جغارا نەكێشی و بە دوایی لێبگەڕێ، ئاخر ئەو بڕیارە لۆ جغەرەكێشەكی ئیوهە نەقۆرا شتەكی ئاسان نەبوو، كاریش لە كار ترازا، تازەش نابی پشێمان وەبیتۆ لەبە مەسەلێ تەراقا، رۆژ هاتن و چوون پیرە هە دە فكرو داڵغێ جغەرێ دابوو، چبكا غەریبەی خۆشی پێ ڕاناگیرا نەیەزانی عیڵاجی چیە، هە وێیەگۆ ئەمن چ دەگەخۆ كرد.
رۆژەكێ لە مارە خزمەكێ بوو خەبەریان لۆهینا گۆتیان: مام پیرۆت هەستە زوو خۆ بگەینۆ مارێ پیرەژنتا دەبە روحێدا و هەرا هەوزینگا كا، هەتا پیرەمێرد گەیشتۆ مارێ پیرەژنی لێ مرد، قەرەبارغیا خەركی ناو حەوشا مام پیرۆتی پڕ كردبوو، وێیان زانی پیرە دەست بە گریانێ كات و خۆ عێدزەكا، مام پیرۆتی لەسەرەخۆ وەگۆ: یارەبی خوایە لێت بەزیاد بی، داهێ جارێ پێشی خرٍشتی چیسەكەم لۆبینن با بە كەیفاخۆ جغەرەكێ تێكەم خۆ من وەزگدااااا لۆ جغەرێ، تازە مروەت رۆیی گەردەنی خۆش و ئازابی خوای لێ خۆشبی .

 

 

زۆرترین بینراو