رواندزیانی

ساڵح بێخاڵی

مەلایەك هەبوو شار بەشارە گەڕا مەكرێ ژنا بنویسیتۆ و بكاتە كتێبەك، رێی كەتە شارەكی و ژنە دەورەمەندەك ناوبانگێ مەلای زانیبوو، دیتیۆ و لە دووی نارد هینایۆ مارێ وەیگۆتێ: هەتا ئەلعانت چ لەسە مەكرێ ژنا نوسیتۆ؟, مەلای وەگۆ: خانێ چ نەمایە نەنوسم، دووسێ مەسەلۆكەشی لۆ گۆتن .
ژنەكەی وەگۆتێ: برایەكما لەخاریجە دەبی قاقەزەكم لۆ بنوسی لۆیە نێرم، ئێجا سبەی نیوڕانێ دەعوەتێ منی دەبی بێی، مەلای وەگۆ: باشە و لێدا رۆیشت، هێوارێ مێردێ ژنەكەی هاتۆو گرۆیەكیان كرد لەسە دەستە جلكەكی مەخمەر، سبەینێ كابرا هەستا چۆ دو ئیشێ خۆ، ژن چوو مریشكەكی هینا بە مارە جیرانەكێی كوشتۆ، مەنجەرە قبوریەكیشی دەگە لێنا، مەلا لە وەختێ خۆ هاتو ژنەكەی وەگۆتێ: قاوەتیەكە زەریفما لێنایەو هەتا خڕ شتی حازرەكەم قاقەزەكی ئیوهەو ئیوهەم لۆ بنووسە، لەولای مندارەكی ناردە دو مێردی وەیگۆ: وەیبرێ عەلەلعەجەلە بێتۆ لە مارێ شتەكی خەرابا قەومایە، ئەوجارەی دەركی گارەدان و چوو لە رۆخ مەلای روونیشت، زۆری پێ نەچوو ئێكی لە دەركێدا هە وەختبوو دەركێ لەبنی بینیتەدەر، ژنێ ئێك بە دەنگاخۆ وەگۆ: ئۆ كیە؟, مێردی وەگۆ: خۆشبە دەی دەركێ وەكۆ، ژن تەنگاوبوو مستەكی لە سینگێ خۆداو وەیگۆ: قوڕم وەسەری مێردما هاتۆ، هەندی در پیسە شێت و هارەبی وەكی لە مارێ دێمەدەر، هەندگاوێ ئیوهەن ببینی بە خەنجەرێن هورد هوردەكا، مەلا تەنگاوبوو وەیگۆ: كچێ زووبە عیلاجەكێم لێبكە، وەیگۆتێ: مەلا هەڕۆ دوڕ ئەوێ باولێ و نەفەسێ لەخۆ ببڕە، مەلای لە ترسا دران وێك ناكەتنۆ وەیگۆ: باشە, ئێك پێ راپەڕی و چۆ ناو باولێ، ژنەكەی قفرەك لێداو كلیلی دە بەریا كەوێ خۆ نا، هەنگی غاریدا دەركی كردۆ مێردی هیلاك ببوو هەندی غاردا و كەفی كردبوو وەیگۆ: خۆشبە قسێم لۆبكە ئۆ چبووە؟, ژنێ وەگۆ: ما چ ببی لەوەی خەراترە قەومی؟, وەی وەی لەخۆم غەریبێ حێیام چوو.
مێردی وەگۆ: قسێم لۆبكە درم ترۆقی، ئەوێش وەیگۆ: ئا نزانم چبرێم دونێ مەلایەك هاتو لەدو مەكرێ ژنابوو, ئەمیش لە رێی خوای بە كۆرایێ لێم كەتی هەندەك پارەم داێ و هەوڕۆ دیسا هاتۆ، لە هیكڕا عەمبارۆزیەكی لۆهینام و لە عاردی دام، دەرپێی لێ پارچەپارچە كردم و ئەمیش لە هەژمەتاخۆ لە هاڕژنداو ئەو مندارە جیرانەم ناردە دو توو، مێردی وەگۆ: دی كا مەلا چ لێهات؟, وەیگۆ وەكی ئەتو وە دەركێ راهاتی لە كۆرم بۆوەو چۆ دوڕ ئەوێ باولێ و ئەمیش بە قفرێ لەسە گارەدا .
كابرای هەركێشا خەنجەرێ وەیگۆ: داهێ كلیلێم وێدە، ئەوێش كلیل وە مێردی داو وەیگۆتێ: هاااا فرانە نەمبردۆ؟؟؟, دەستی بە پێكەنینێ كردو وەیگۆ بەخوای دەستە جلكەكی مەخمەری جوانم لێ بردیۆ، مێردی وەگۆ: لۆ ئەتو لەوێ مەسەلێ مەقسەدت ئەوەبوو ئەو گرۆیەم لێ ببەییۆ؟؟؟, ژنێ وەگۆ: ئەرێوەلا، كابرای لە ڕكا كلیل فڕە داو وەیگۆ: ما ئەوە ئیشبوو ئەتو دەگەمن كرد, ئەمن لە ترسا ناوك كەت وەمگۆ: خوایە دەبی چ قەومابی؟، خۆی سوڕاندو بڕوا ژنێ وەگۆتێ: نەڕۆی قاوەتیێ بخۆ، وەیگۆ: قوزەلقورتێ خۆم, خۆی مۆن كردۆو رۆیی .
وەكی مێردی رۆیی ژنێ باول كردۆ وەكی چاو لێكا مەلای هەشوەسەر رەنگی دەبە نەمایەو چاویا زەرد بووینە، هەنگی وەگۆتێ: مەلا هەستە وەرە دەرێ قاوەتیێ بخۆ، مەلای وەگۆ: ئاممان لە كۆرم وەبۆ نانێ توش ناخۆم، ژنێ وەگۆ: مادام مەلا تخوا ئەوێ مەسەلێش بێخە ناو كتێبێ خۆ، مەلای وەگۆ: شەرت بی لە شەرتێ پیاوا جارەكەدی باسی ژنا نەكەم ، هەی نەخۆوكا نە مەكروكا رەبی وێكڕاو لە ئاشی كەن، هە پڕی دانە شاقەلاو رۆیی چۆ دەرێ .

 

 

زۆرترین بینراو