رواندزیانی

ساڵح بێخاڵی

كابرایەكی كەڕ جیرانەكی هەبوو تووشی نەخۆشیەكە پیس ببوو، كەڕە وەخۆ كەت بچیتە سەردانێ جیرانی و هەندەك گویزیشی دەگەخۆ لۆبردن، گەیشتە كن نەخۆشی و لێی پرسی: ئی كوی ئەو قەدەرەی، نەخۆشی وەگۆ: ما ئی كوبم ئا ئەمبینی زۆری خەرابم، كەڕەی وەزانی وەیگۆ ئی چاكم، وەیگۆتێ: ئەلحەملای .
لێی پرسی: دی چەخۆی خواردنت چیە؟, وەیگۆ: ما چەخۆم خواردنم ژەهرێ ماریە، وەیگۆ: دەی لە گیانت خۆشبی .
كەڕەی وەگۆتێ: دی كیت دەرمانەكا؟, وەیگۆ: ما لە ئیزڕائیلی زیاتر كی هەیە، كەڕە دیسا بە خەرەت تێگەیشت و وەیگۆ: دەی پێ و قدوومی خێربی .
ئەوجارەی لێی پرسی: دی مندارت كو خزمەتە كەن؟, نەخۆشی وەگۆ: ما پیاوی وەكی ئیوهە لێهات و ئەو نەخۆشیە درێژەی داێێ مارو منداریشی لێ وەڕزەبن و وەكی مردم چار رۆژی پێناچن ژنم مێردیە كاتۆ, كەڕەی وەگۆ: دەخەمێ دامەبە ئەمن لە باتی تو ئی حازرم ئەگە چ خزمەتیان هەبن .
كەڕەی گویز دە كۆشی كردبوون، هاگاشی لێ نەبوو, مەرێ شلواری دڕابوو ئەسبابی بەوێ گۆڕێ وەرببوون، كابرای نەخۆش دەستی لۆ درێژە كات وەیبرێتێ: خۆ داپۆشە (بەخۆ دادۆ)، كەڕەش وازانی نەخۆش وارێ دی ئەو گویزەت لۆ هیناینە, كەڕەی وەگۆ: لۆ مندارا وەبی گەما پێبكەن .

 

 

بابەتى پەیوەندیدار بیروڕا

زۆرترین بینراو