ئەمن قساخۆ كردو ئەنگۆش بە كەیفێ خۆ بن

ساڵح بێخاڵی

برادەرەكی لۆ گێڕامۆ وەیگۆ: هە بڕەك پاشی راپەڕینێ شێتەك لە فران جێی بوو زۆری كەیف بە قسەو لەوچە لەوچێ نەدات، بە زۆر برێیا قەڕسەبوو, ئەگە چار قسەت دەگە كردبان زۆرت درێژە داباێ شورتان زللەكت وەبنی گوێیەكەت، لەسە تەختەینە دەرێی چایێخانێ دانیشتبووین ئەو شێتیش لەوێ بوو، مەسولەك بەخۆو بە حیمایا هات راست چوو لە رۆخ كابرای شێت رونیشت, ئەویش نەیزانی شێتە، چایەكی خواردۆ و جغارەكی پێكرد خەركی لێ خڕبۆ ئەویش بە فەرسەت زانی وەیگۆ: با هەندەك قسایان لۆبكەم، هەنگیش تەلەفزیۆن لە چایخانا نەبوون و ئەواش ئەو چەقەچەقەیان لۆ خەركیە كردو دەستی لە مەدح و سەنای هەركرد و باسی حزبێ خۆی لۆكردن، وێڕاچوو ئەمە ئیوهە بووین و ئیوها كەین و وەختی خۆی ئەو نەوعە خەباتەنە كردو ئامانجن ئەوەیەو، شێتیش هە پشتە دەست هەرەكڕاندن، ئەمزانی لە هیكڕا كوتكەكی لێدا .
كابرای مەسول كەیفەك بەخۆ هاتبوو خەركی هەما گوێیا مووت كردینە، نەیەزانی نیوەكا چاوەڕێی مستا شێتیە كەن وە لغاجێنە مەسولی بكەوی، لە هیكڕا خۆی سوڕاندو لەپە دەستەكی بە دموچاوێ مەسولی دادا وەیگۆ ئەرێ دە بەساااااا، حیمایێنە كابرای مەسول لە شێتی ئەولاو ئەولا بوون بە تەمابوون لێی دەن، خەركەكە هاتنە پێشو وێیانگۆ برا والله ئەوەی شێتە و گوناحە ئێ لێدانێ نیە، مەسولەكەی وەگۆتە: حیمایێنەخۆ لێیگەڕێن, ئەشیویست وە خۆ پێشانبدا كەسەكی خاكیە شێتەكەی لە تەنشتەخۆ داناو زۆریشی شەرم لەخۆ كردۆ، شێتەكەش دیاربوو زگی بە مەسولی سۆتاو دەستەكی هاوێشتە سە پیلی و وەیگۆتێ: دەی دەی چ نەبووە، كابرای مەسول بڕەك بە تووڕەیی دەستێ شێتی لەسە پیلێ خۆ هینا خوارێ و وەیگۆ بەسە تەواو .
شێتیش وەگۆ هەئهوووو وااا ئێجا هەندی كەرە چی دەگە ناكرێ.

بابەتى پەیوەندیدار بیروڕا

زۆرترین بینراو