Share on facebook
بزاڤی ماكرۆن و جیۆپۆلەتیكی كوردستان
یەک شەممە, 07 کانونی دووەم 2018 19:14

 

سیروان عەبدولڵا سیرینی

سەركردەی لاو و خاوەنی بزوتنەوەی بۆ پیشەوە (ئیمانوئیل ماكرۆن) سێ‌ ساڵ پیش بوونی بە سەرۆكی فەرەنسا بۆ ساڵی ٢٠١٧ كە سایەتیەكی نە ناسراو بوو. بەڵام مرۆڤێكی رۆشنبیر و بیرمە ند و فەیلە سوف و تەكنۆكرات و قالبوی جیهانی فەلسەفە و ئابوریناس و میژوناس و خولیای خوێندنەوە بوو، هاوكات جێگری ئە مینداری گشتی كۆشكی ئەلیزی بوو لەسەردەمی كابینەی فرانسۆ هۆلاند.

ئیمانوئیل ماكرۆن زۆر بایەخی بە خویندنەوە  داوەو هەمیشە دۆستایەتی لەگەڵ رۆشنبیران و فە یلە سوفە كانی سە ردە می خۆیدا كردوە . سە رە تا بە خوێندنە وە ی مارسیل كۆنش دە ستی پیكردوە و دواتر كە وتوتە ژیر كاریگە ری فە یلە سوف كانت و زۆرینە ی شاكارە كانی كانت و ئە رستۆ و دیكارتی خویندونە تە وە تا دە گاتە هیگل و دیراسە ی ئە كادیمی لە سە ر پیشكە ش كردوە. واتە  ماكرون ئارە زوی هە بوە لە تێگە یشتنی شتە كان و دروستكردنی پە یوە ندی لە نیوان فە زای تیۆری و سە لسە فی و بە ستنە وە یان بە واقع و حە قیقە ت لە لایە كی ترە وە ماكرۆن پیی وایە راستی هەیە و باوەڕی بە راستی و راستیە كانی دژ هەبوە پیی وابو هەمیشە لە بە رامبە ر ئە وراستیانە ی كە مرۆڤ دە یانبینیت و باوە ری پییان هەن هەمیشە راستی تری دژ وجودیان هەیە.  واتە باوەڕی ئە و وایە كە كاری سیاسی ناكرێت، تە نها لە ژێر یە ك حە قیقە تدا بونیات بنرێت، چونكە زۆر شت هەن مایە ی گومانن، وە مە رج نیە هەموو بیرۆكە و ئایدیا كان هاوبەها و مانابە خشبن.

ماكرۆن باوەری وابو كە كاتی ئە وە هاتوە چیتر پارتە كان لە سە ر بنە مای ئایدیۆلۆژی دانامە زرین و سە ردە می كۆبونە وە ی بی كردارو ئابونە كۆكردنە وە نە ماوە، ئە م شیوازە كۆنە ی كە  حزبایە تی لە سە ری بونیاتنراون و  فۆرمیان وە رگرتوە  ئاستە م بوو چیتر بتوانن هاووڵاتیان و جە ماوە ر جۆش بدە ن بۆ پاڵپشتیكردنیان. ئە گە ر سە یر بكە ین زۆرینە ی رۆشنبیران پاشە  كشە یان كردوە لە و ئایدیۆلۆژیایانە ی كە پێشتر بانگە شە یان بۆ دە كردو یان پییان وابو لە ئایندە دا دەبنە تە نها ئایدیاو باوەڕ و لە ئاكامدا سە ر تاسە ری جیهان كۆنترۆل دەكە ن!

بە ڵگە نە ویستە كۆمە ڵگای فە رە نسا لە لوتكە ی پیشكە فتنی ژیاری و میژویی و فە لسە فی و ەونە ری  و سیاسی و كارگیری دان و لە قۆناغی ئیستاشدا فە رە نسا جلە وی رابە رایە تیكردنی یە كیتی ئە وروپای لە دە ست دایە، بە لام مانای ئە وە نیە كە فە رە نسا ش وڵاتێكی بی كیماسی بو بیت، و یان هەموو شتێك پیرفیكت بیت. بۆ یە چە ند  دە یە دە چیت  حالە تی حوكمرانی سیاسی لە فە رە نسا چە قبە ستوو ببوو و خە ڵكی فە رە نسا پیویستی بە گۆرانكاری ریشە یی هە بو. بی گومان ئە مە كاریكی ئاسان نابیت و  لیرە دا كی و چۆن و چ جۆرە سە ركردە یە ك لە م قۆناغە هەستیارە دا دە توانیت بە م كارە میژویی و گرنگە هەلبستیت بە تایبە تی لە كۆمە ڵگایە كی زیندو و سیڤیلی وە ك فە رە نسا!

سە ركردە ی لاو و بیرتیژ و رۆشنفكر و ەوشمە ند (ئیمانۆئیل ماكرۆن) زۆر بویرانە و هوشیارانە و بە باكگراوندیكی تژی لە فە لسە فە و میژووزان و توانستی ئە كادیمی و بە ئە زمون سە ری هەڵداو رە وتی چاكسازی و گۆرانكاری بنە رە تی لە سیستە می حوكمرانی و شیوازی چە قبە ستویی فە رە نسادا گرتە ئە ستۆ كە زیاتر لە سە دان سال بو بە م شیوازە كلاسیكیە حوكمرانی دە كرا. ماكرۆن توانی ئە سپی خۆی تاو بدات و لە ماوە یە كی قیاسیدا مە زنترین گۆرانكاری و سە ركە وتن بە دیبەینیت ئە میش بە لێهاتویی و توانستی خۆی توانی قە ناعە ت بە زۆرینە ی ەاولاتیانی فە رە نسا بكات لە چە پ و راست و هاوكات زۆر راستگۆیانە و شە فافانە  ڤیژن و بۆچون و پلانە كانی واقعبینانە و بیرتیژی و فە لسە فە ی ماكرۆنی خستە روو،  بە لە بە رچاوگرتن و ریزگرتن لە هێما پیرۆزە كانی فە رە نسا و بە رزراگرتنی پیگە ی شای فە رە نسا و  لە كاتیكدا سیستە می حوكمرانی بە شیوازیكی وا رە گ و ریشە ی داكوتابوە ناو جومگە كانی وڵات، بە لام لیەاتویی و شارە زایی و راستگۆیی و  رۆشنفكری ماكرۆن وای كرد سە ركە وتوانە ئە و بۆشاییە ئایدیۆلۆژیایە ی كە پارتە سیاسیە كانی فە رە نسایی تییكە وتبون بقۆزێتە وە، هاوكات رە فزی دە سبە سە رداگرتنی جومگە كانی حوكمرانی كرد لە لایە ن دە سە ڵاتداریتی كلاسیكی و چە قبە ستوی فە رە نسادا. وە لە ژیر دروشمی (بۆ پیشە وە ) بە هەڵمە تێكی خۆبە خشانە دە ستی پیكرد. بە باوە ری پتە و و بە وزە ی لە بن نە هاتوی كە وە ك مرۆڤ و سە ركردە یە كی نویخواز توانیبوی خۆی پڕ چە كی مە عریفە و فە لسە فە بكات و بینای كە سایە تیە خۆی لە سە ر بنە مایە كی زانستیانە بونیات بنیت. ، هاوكات برە ودانی بە ردە وامی پە یوە ندی لە گەڵ علم و مە عریفە ت و رۆشنفكران و فە یلە سوفە كان، ئنجا هەول دان بۆ راچلە كاندنی كۆماری لە قالبدراوی هەندێك بنە مای خە یالاوی و نمایشی رە مزی لە یە كگریدراو و نا متكامل ، هە ر چە ندە پە یامی دیموكراتیان هەلگرتوبوو بە لام ماكرۆن پیی وایە كە دیموكراتیە تیش تە واو نیە و بە ڵكو تە نها ریگا لە بە ردە م ئارە زوی هەندێك چین و تویژی دیاریكراو (نخبە) واڵا دە كات.

ویرای تیروانینی فە لسە فیانە و پیشڤە چونی شارستانی كۆمە لگای فە رە نسایی ، ماكرۆن پیی وایە لە پرۆسە ی دیموكراسی لە فە رە نسادا هە میشە شتیك ونە، ئە میش كە سایە تی شای فە رە نسایە، وە پیی وایە كە كۆمە ڵگای فە رە نسا زۆر خە فە تبار بوون بە نە مانی مە لیك و هەست بە بۆشاییە كی مە زن دە كە ن، چونكە لە سە ردە می  ترس دا شای  فە رە نسا توانیبوی بۆشاییە كی گە ورە لە لە هەزر و سۆز و خە یالی كۆمە لگادا دروست بكات. وە ئە مرۆكە بۆ پركردنە وە ی ئە و بۆشاییە پە نایان بۆ كە سایە تی سیاسی تر بردوە  وە ك  سە ردە می ناپلیۆنی و دواتر سە ردە می دیغۆلی بە دیاریكراوی. بگرە دوای نە مانی جە نە رال دیگۆلیش  لە فە زای سیاسیدا هەست بە م بۆشاییە دە كرێت، لە گە ڵ ئە مە شدا هەوڵیان داوە بە سە رۆك كۆمار ئە م بۆشاییە پر بكە نە وە.

هە ر چە ندە ئیمە لە كوردستان بە هیچ شیوە یە ك نكاریین واقع حال و جیۆپۆلە تیكی كوردستان و پیكەاتە ی كۆمە لایە تی و رادە ی پیشڤە چون و شارستانیە تی هەریمی كوردستان لە گە ڵ وڵات و كۆمە ڵگای فە رە نسا بە راورد بكە ین، بە ڵام  ئە وە ی جیی سرنجە ویرای قولبونە وە بە جیهانی فە لسە فە و میژوی شارستانیە تی ماكرۆن و فە رە نسیە كان، بزانن چۆن بە گرنگی و بە های زۆرە وە دە رواننە رۆلی شای فە رە نسا و سە روە ری خاك و نە تە وە و هێمای پیرۆزی ولاتە كە یان. لە كاتیكدا فە رە نسا پیویستیان بە سە رۆك و شاهنشاه و كە سایە تی رە مزی نیە بە لام زۆر بە كاراكتە ریكی گرنگ و بە ەادار لە هیماكانیان دە روانن. ماكرۆن بۆ یە سە ركە وتوو بو چونكە باوە ری بە یە كریزی و كیانی سە ربە خۆیی فە رە نسا و رابە رایە تی كردنی یە كیتی ئە وروپا هەبو بە هەماهەنگی لە تە ك ئە لمانیا و ولاتانی تری ئە وروپادا وە هیچ كە سایە تی و لایە  نی سیاسی  رە ت نە كردە وە و بە ربە رە كانی و ململانی و چە واشە كاری دروست نە كرد، بە لكو میژوی كار و چالاكی و دە سكە وتە كانی تیكرای لایە نە كانی چە پ و راست بە رز نرخاند و دواتر بیرۆكە و پلان و بە رنامە ی كاری خستە روو وە ك ئە كادیمستیك هاتە مە یدان و خۆی كاندیدكرد چونكە باوە ری بە  تواناكانی خۆی ەە بو، باوە ری بە وتاری پە روە ردە یی هەبو بۆ شیكردنە وە ی مە سە لە كان و دڵنیا بو بە بیرتیژی و بیروبۆچونی تازە و توانستی لە بن نە هاتوی دە توانیت گۆرانكاری بنە رە تی ئە نجام بدات.

لە لایە كی ترە وە بە هۆی لێهاتووی و بیرتیژی و ئە زمونی زۆریە وە تە واوی قە یران و گرفت و نە خۆشیە كانی سیستە م و كۆمە لگای فە رە نسایی دە ستنیشان كردبوو و هاوكات  بە متمانە وە نە خشە سازی كرد بۆ دۆزینە وە ی بۆ دیلیكی پیشكە وتوو و چارە سە ری قە یرانە كان. بۆ نمونە: ماكرۆن پیی وابو گرفت و قە یرانە سە رە كیە كان پە یوە ندیان بە م فاكتە رانە  هەیە :( كار ، دارایی ، نویبونە وە و جیەانگە رایی ، ئە وروپا ، و نابە رابە ری  ). بۆیە گە ر بە وردی تیبروانین ماكرۆن توانی هوشیارانە و بە پلان و بە رنامە ی ئە كادیمی و كردە یی واقعبینانە وە  بیتە مە یدان و بزوتنە وە ی بوژانە وە ی نیشتیمانی بە رپا كرد، نە وە ك بزوتنە وە یە كی تیكدە رانە و چە واشە كارانە، بۆیە توانی سە ركە وتوو بیت لە پراكتیزە كردنی پلان و بە رنامە كە یان و جاریكی تر سیستە می سیاسی و حوكمرانی و كۆمە ڵگای جە قبە ستوی دە یان ساڵە ی فە رە نسای  بوژاندە وە و وای كرد جاریكی تر فە رە نسا بە رە و رە وتی نوی و سە ردە میانە ئاراستە بكات و پیشە نگ بێت.

لیكۆڵینە وە لە كە سایە تی لاو و سە ركردە ی سە ردە م ئیمانوئیل ماكرۆن زۆر لە وە زیار ەە ڵدە گریت، بە لام با ئیكتیفا بە م هەندە بكە ین و بینە وە  سە ر واقعحالی نیو مالی خۆمان (كوردستان).

لیرە دا دە مە ویت ئاماژە بە دوو خاڵی گرنگ بكە م؛ یە كە م ماكرۆن باسی ئە و بۆشاییە گە ورە یە و مە ترسیدارە دە كات كە شای ولات بە ری  سە د ساڵ جییەیشتوە و تاكو ئە مرۆكە ش بۆیان پرنە كراوە تە وە ! بۆیە پیویستە ئیمە ش لە م قوناغە ناسك و هەستیار و دژوارە دا كە كۆمە لگاكە مان و كوردستانی پیادا تیدە پە ریت، لە كاتیكدا سە رتاپای جیەان و ولاتانی دە وروبە ر و تیكرای كوردستانیان و بگرە ئۆپۆزسیۆنیش گە واەی ئە و راستیە حاشا هەڵنە گرە دە دە ن بۆ كە سایە تی بە هیز و كاریزمای سە رۆك ( مە سعود بارزانی ) لە دیرۆكی ئیستادا  بی هاوتایە و بۆشاییە كی گە ورە ی  لە نیو بزوتنە وە ی رزگاریخوازی كوردستاند پركردۆتە وە و دە بی رۆل و میژووی خە بات و بە رخودان و دە سكە وتە كانی سە رۆك بارزانی و گە لی كوردستان بە رز بنرخینین و بە چاوی ریزە وە تییان بروانین. ئە گە ر بە چاویكی عادیلانە و ویژدانیكی زیندو  هەڵسە نگاندن بۆ كە سایە تی و ەە ڵویستە كانی سە رۆك بارزانی بكە ین، ئە وا بۆ مان دە ردە كە ویت كە لە و سە ردە مە دا نمونە ی سە ركە وتووترین و بویرترین و دلسۆزترین و راستگۆترین سە ركردە ی كوردە لە رۆژەە لاتی ناوە راست  هەروە ك دە ركە وت كە لە روانگە ی تیكرای سە ركردە و گە لانی جیەان بە چاوی ریزە وە لیی دە روانن وە كو سە ركردە یە كی خاوە ن پرنسیپ و بە جورئە ت و راستگۆ و داكۆكیكاری مافی مرۆڤ و كە مینە كان ناسراوە و كە هەمیشە باوە ری بە پیكە وە ژیان و لیبورە دە یی هەیە. لە تە ك هەمو ئە مانە شدا توانی رابە رایە تی شۆرشی كوردستان و پیشمە رگە و پرۆسە ی ریفراندۆمی سە ربە خۆیی هەریمی كوردستان بكات و تە حە دای سە رجە م وڵاتانی جیەان بكات لە پیناو بە دیەینانی مافە كانی گە لە كە مان.

ڵە لایە كی ترە وە ، ئە گە ر بە وردی بروانینە سیستە می حوكمرانی لە كوردستاندا، هەلس و كە وت و رۆتینیات و شیوازی مامە لە كردن لە حكومە تی هەریمی كوردستان و هاوكات لە  سیستە می سیاسیدا، بە دلنیایە وە كۆمە ڵیك كە م و كوری و نابە رابە ری و نادادوە ری  و نە بونی شە فافیە ت و نە بونی پلانی تۆكمە و ئە كادیمی بە روونی هەست پی دە كریت، لە گە ڵ ئە وە شدا كۆمە ڵیك  پیشڤە چون و پرۆژە ی خزمە تگوزاری لە بواری ژیرخانی ئابوریدا پیشكە شكراون و نابیت ئیمە ی كورد ئە و دە سكە وت و پرۆژانە نادیدە بگرین و هاوكات دە بی هوشیارانە هەڵسە نگاندن و لیكۆلینە وە ی ئە كادیمی و واقعبینانە بۆ ئە و رە وشە ی هەریمی كوردستان بكە ین و بە وردی رە چاوی پیلانگیری بە ردە وامی سە ر گە ل و وڵاتە كە مان بكە ین و  و واقعی تالی جیۆپۆلە تیكی كوردستان نادیدە نە گرین.

بۆیە ناكریت خە لكانیك  بە مە بە ستی ویرانكردن و خاپۆركردن و لیكترازاندنی شیرازە ی كۆمە لگا و سیستە می حوكمرانی و یان جیبە جیكردنی پلانی وڵاتانی ئیقلیمی و نیوە ندی لە دژی ئە زمونی هە ریمی كوردستان  كە  رە نج و  بە رەە می سە دان ساڵە ی خە باتی خە لكی تیكۆشە ری كوردستان و خوینی سە دان هەزار لە رۆلە كانی گە لە كە مانە سواری تە وژمی گۆرانكاری و چاكسازی چە واشە كارانە ببن.

دوای دو دە یە ی حوكمرانی لە كوردستان، بە هۆی ململانیی سیاسی و نە بونی یە كریزی و و تە دە خولات و پیلانگیری نە یارانی گە لە كە مان و ولاتانی دە وروبە ر و كە مئە زمونی لە كاروباری كارگیریداو رە چاوكردنی محسوبیە ت و، چاوچنۆكی كاراكتە رە كانی مە یدانی كار و غیابی سە روە ری یاسا و ەە ڵس و كە وتی ناتە ندروست و ریگادان بە زیدە رۆیی و سە رهەڵدانی  دیاردە ی دزیو لە نیوە ندی دە سە لات و كۆمە لگادا، ویرای واقعی سیاسی بە شیكی زۆر ی بە رپرسیارە تیە كە دە گە ریتە وە سە ر شانی ئە و بە رپرسانە ی كە لە مە یداندان و كە متە رخە می و لاوازی هەستكردنیان بە بە رپرسیاریتی نیشتیمانی بونە تە ەۆی خولقاندنی حالە تی نادادپە روە ری كۆمە ڵایە تی و نارە زایی هاولاتیان .

بە دڵنیایە وە هەموو ئە مانە و نەبوونی سیستە می سزا و پاداشت بۆ كارە باش و دیاردە ناتە ندروست و نایاساییە كان  وایان كردوە سیستە می حوكمرانی و سیستە می سیاسی لە هەریمی كوردستاندا چە قبە ستوو بیت و لە شوینی خۆیدا بخولیتە وە.

بۆیە دە ڵیم لە كوردستاندا پیویستیمان بە بزوتنە وە ی ماكرۆنی هەیە بە لە بە رچاوگرتنی جیۆپۆلە تیكی كوردستان و رە فتار و هەڵویست و عە قلیە تی شۆڤینیانە ی ولاتانی دە وروبە ر و ەاوكات هەستیاری ئە م دۆخە دژوارە و ئابلوقە ی ئابوری و ەیرشە درندە كانی حكومە تی فیدرالی عیراق و پیشیلكردنی ماددە ی (٩) دە ستوری بە بە كارەینانی ەیز و چە كی زە بە لاح  بەهە هاهە نگی وڵاتانی دە وروبە ر بۆ داگیركردنی كوردستان و سە ركوتكردنی كوردستانیان. وە دە بی بزانین چۆن دە توانین خۆمان لە م حالە تە سە خت و دژوارە دا رزگار بكە ین و چۆن بتوانین جاریكی تر ژیرخانی ئابوری وڵاتە كە مان و شیرازە ی كۆمە ڵگاكە مان گە شە پیبكە ینە وە و بكە وینە وە سە رپی؟

وە لە حالە تی گۆرینی سیستە می سیاسی و حوكمرانی هەریمی كوردستاندا ناتوانین وە كو ماكرۆن تە واوی سیستە مە كە لە رە گ و ریشە دا بگۆرین، چونكە تاكو ئیستا هەریمی كوردستان لە قۆناغی بونیاتنان وئینتیقالی سە رە تایی داین بۆ بونیاتنانی دە ولە ت و دۆزینە وە ی حوكمی رە شید، ئە مە ش چۆن جیبە جی دە كریت تە نەا بە یە كریزی و وە بە رەینانی توانستی مرۆیی و ئە كادیمی لاوان و ئە كادیمیست و شارە زایانی تیكرای بوارە كانی ژیان لە هەریمی كوردستان و رە خساندنی دە رفە ت بۆ خە لكی پسپۆرو تە كنۆكرات و دروستكردنی سیستە میكی حوكمرانی شە فاف و عادیلانە.

ئە گە ر سە یر بكە ین تە واوی ئە و لایە ن و بزوتنە وانە ی كە لە ماوە ی ەە شت ساڵی رابوردوو دروست بوون، تە نەا توانیان سواری تە وژمیكی تە ندروست ببن، بە ڵام بەهۆی نە بونی ئە هەلیە ت و لی هاتوویی و نە بونی باوە ر بە مە سە لە كان و هاوكات نە بونی باكگراوندی مە عریفی و فە لسە فی و میژویی و ئە زمونی كارگیری و نە بونی راستگۆیی لە گە ڵ هاولاتیان و  بە لكو تە نها هەوڵدان بۆ چە واشە كردن و رازیكردنی خە لكی بە پیدانی بە ڵینی بی بنە مان و هااوكات چە واشە كردنی خە ڵكی سادە و لە خشتە بردنیان، هەمو ئە مانە لە ئاكامدا بینیمان كە نە یانتوانی سە ركە وتوو بن. وە كاتی ماكرۆن ەاتە سە ر حوكم رە فزی ەیچ لایە نیكی سیاسی نە كردە وە و رە خنە شی لە هیچ كامیكیان نە گرت بە ڵكو بە ریزە وە خە بات و كار و چالاكیە كانی هە ڵسە نگاندن و ئنجا هە ولی دا سرنجی هەمویان بۆ خۆیان رابكیشی توانی سە ركە وتوانە بۆشاییە مە زنە كە و قە یرانە جیددیە كان چارە سە ر بكات!!.

بۆ یە لە هەنگاونان بۆ گۆرینی سیستە می حوكمرانی كوردستان دە بی باوە رمان بە دە سە ڵاتداریتی (ستونی ) هە بیت و پاریزگاری لە ( تە وازنی تە شاوری ) بكە ین، پیویستە پیشنیاری تازە و دیراساتی ئە كادیمی و جیددی بخرینە روو كە پیناسە ی ئە و كۆمە ڵگایە بكات كە مە بە ستمانە دروستی بكە ین. وە ئە گە ر سیستی بكە ین و كە متە رخە م بین لە ئە نجامدانی  گۆرانكاری و چاكسازی لە سیستە می حوكمرانیماندا، وە یان تە نها ریاكشن مان لە بە رامبە ر روداوە كاندا هە بیت، ئە وا بە لاوازی دە ردە كە وین و ئە مە ش لە بە رژە وە ندی كوردستاندا نابیت. بۆیە پیمان وایە پرۆسە ی چاكسازی و گۆرانكاری لە

كاری سیاسی لە سە ر تە وازنات بونیات دە نریت كە پیویستە بیدۆزینە وە لە نیو ئە وە هەمو خیتابە جۆراوجۆرانە دا ، ئە گە ر وامان نە كرد ئە وا بە دڵنیایە وە كە شتی ئاواتە كانی هاولاتیان بە رە

و كە ناریكی نادیار و سنوردار ئاراستە دە بیت و وڵات دوچاری جمود و شە لە ل دە كات و نكارین ەیچ پیشڤە چون و گۆرانكاری و چاكسازی ئە نجام بدە ین.

وە من لیرە  دا داوا لە تە واوی ەاوڵاتیان و خە ڵكانی پسپۆر و تە كنۆكرات و ئە كادیمست و شارە زا و خە مخۆر و دلسۆز خاوە ن ئە زمون  و نیشتیمانپە رە ر دە كە م كە چی پیشنیار و دیراسات و لیكۆلینە وە و  و رە خنە ی بونیاتنە رانە و پرۆپۆزە ل و بە رنامە سازیان هە یە بیخە نە روو و پیشكە شی بكە ن تاكو ەە مومان بە یە كە وە  هەوڵ بدە ین ەاوكار بین بۆ چارە سە ركردنی ئە و قە یران و تە نگ و چە ڵە مە دروستكراوانە و بونیاتنانی سیستە میكی شە فاف و تە ندروست بۆ حوكمرانی لەهە ریمی كوردستاندا و دواتر روی پرسیارم ئاراستە ی تە واو ی ئە و لایە ن و كە سایە تیانە دە كە م كە دە یانە وی لە پریكا لە سە ر حسابی خە لكی ماندونە ناس و تیكۆشە ری كوردستان ببن بە كوریك! ئە گە ر كە سایە تی خۆیان و راددە ی ەوشیاری و باكگراوندی سیاسی

و ئە كادیمی و ئە زمونیان بە راورد بكە ن لە گە ل سە ركردە یە كی لاوی ەاوشیوە ی ماكرۆن، خۆیان لە كوی دە دۆزنە وە ؟ ئایا پییان وایە تە نها بە راگە یاندنی  چە واشە كاری و ەاش و ەوشی بیبنە ماو یاریكردن بە هەست و سۆزی ەاولاتیان و نە بونی ستراتیژی نیشتیمانی و نە بونی بە رنامە و پلانی تۆكمە و نە بونی هە ماهە نگی و یە كریزی دە توانن ئە م ئە ركە نیشتیمانیە پیرۆزە بگرنە ئە ستۆ ؟ یان دە توانن لە و ئاستە بە رپرسیاریتیە دابن كە كە شتی ئاواتە كانی گە لی كوردستان بە رە وە كە ناری ئارامی ئاراستە بكە ن؟  وە ڵامی ئە م پرسیارانە و دە یان پرسیاری تر بۆ خوینە ر و هاولاتیانی نیشتیمانپە روە ری كوردستان جیدە هیلم، بە ڵام من پیم وایە تە واوی ئە و بزوتنە وانە ی كە سواری تە وژمی گۆرانكاری و چاكسازی بوون و تە نها چە واشە كاری و جیبە جیكاری پیلانی نە یارانی گە لی كوردستان بون،  لە ماوە ی ەە شت ساڵی رابوردویاندا سە لماندیان كە ئە ەل و كوالە تی یە نین كە بتوانن هە ڵگری پە یامی چاكسازی بن و یان متمانە ی خە لكی كوردستان وە ربگرن.  هە رگیز چاكسازی و گۆرانكاری و پیشڤە چون و  نیشتیمانسازی و بونیاتنانی كۆمە ڵگای تە ندروست بە راگە یاندن و چە واشە كاری بیبنە مان ئە نجام نادریت. چاكسازی راستە قینە  بە م جۆرە لایە ن كە سایە تیانە هە لناسوریت كە باكگراوندی شە فاف و راستگۆ و ئە كادیمی و پلانسازی و خاوە نی ئە زمونی ئە كادیمی و كارگیری و خاوە ن ئیرادە ی نیشتیمانسازی پاك نە بن.