هەنار بۆ 15 نەخۆشی بەسوود…!
شەممە, 20 تشرینی یەکەم 2018 15:39


ئامادەكردنی-سبیل تۆفیق:

هەنار یەكێكە لەو میوانەی دەوڵەمەندە بەكۆمەڵێك ئاوێتەی خۆراكی گرنگ، ڤیتامین، كانزاكان، دژە ئۆكسان ‌و ڕێژەیەكی زۆر لەئاو هەروەها پڕۆتین ‌و شەكر‌و ڕیشاڵیشی تێدایە، بۆیە خواردنی كۆمەڵێك سودی تەندروستی بۆ مرۆڤ هەیە:

- هەنار پارێزگاری لە تەندروستی دڵ و دەمارەكان دەكات. –

بەهۆی ئەو ئەنزیمانەی كە تێیدایەتی ڕێگری لە لاوازبوونی ئێسك دەكات.

- خواردنی هەناری قەبارە مامناوەند وا دەكات مرۆڤ ئارەزووی خواردنی لەلا دروست ببێت.

- هەنار ڕێژەیەكی زۆر لەدژە ئۆكسانی تێدایە یارمەتیدەرن بۆ ڕزگاربوون لە خانەی شێرپەنجەیی.

- ڕێژەی شەكر لە خوێندا ڕێكدەخات.

- پلەی گەرمی لەش دادەبەزێنێت هەربۆیە دەتواندرێت لە كاتی توشبوون بە تا سوود لە خواردنی هەنار وەربگیرێت.

- كرمی ڕیخۆڵە لە ناودەبات بەتایبەتیش لە منداڵاندا.

- بەردی گورچیلە لەناودەبات، هەربۆیە خواردنی بە شێوەیەكی بەردەوام یارمەتیدەرە بۆ ڕزگاربوون لەبەردی گورچیلە. - ئەنیمیا یاخود كەمخوێنی چارەسەر دەكات.

- نیشانەكانی زوو پیربوون دوادەخات، خواردنی وادەكات مرۆڤ بۆ ماوەیەكی درێژ ڕووخساری بە گەنجی بمێنێتەوە.

- نەخۆشی زەهایمەر چارەسەر دەكات، كە بەچوونە تەمەن مرۆڤ دووچاری دەبێت. -خانمان لە تووشبوون بە شێرپەنجەی مەمك دەپارێزێت.

- سەرئێشە چارەسەر دەكات.

- بەهۆی بوونی پێكهاتەی گرنگ بۆ چاو لەهەناردا، خواردنی بۆ تەندروستی چاوەكان زۆر گرنگە.

- نەخۆشیەكانی پووك یاخود هەموو ئەو نەخۆشیانەی دووچاری پووك دەبێت چارەسەر دەكات…

 

 

ئامادةكردنى-سبيل تؤفيق: هةنار يةكيَكة لةو ميوانةي دةولَةمةندة بةكؤمةلَيَك ئاويَتةي خؤراكي طرنط، ظيتامين، كانزاكان، دذة ئؤكسان ‌و رِيَذةيةكي زؤر لةئاو هةروةها ثرِؤتين ‌و شةكر‌و رِيشالَيشي تيَداية، بؤية خواردني كؤمةلَيَك سودي تةندروستي بؤ مرؤظ هةية : - هةنار ثاريَزطاري لة تةندروستي دلَ و دةمارةكان دةكات. – بة هؤي ئةو ئةنزيمانةي كة تيَيدايةتي رِيَطري لة لاوازبووني ئيَسك دةكات. - خواردني هةناري قةبارة مامناوةند وا دةكات مرؤظ ئارةزووي خواردني لةلا دروست ببيَت. - هةنار رِيَذةيةكي زؤر لةدذة ئؤكساني تيَداية يارمةتيدةرن بؤ رِزطاربوون لة خانةي شيَرثةنجةيي. - رِيَذةي شةكر لة خويَندا رِيَكدةخات. - ثلةي طةرمي لةش دادةبةزيَنيَت هةربؤية دةتواندريَت لة كاتي توشبوون بة تا سوود لة خواردني هةنار وةربطيريَت.- كرمي رِيخؤلَة لة ناودةبات بةتايبةتيش لة مندالَاندا. - بةردي طورضيلة لةناودةبات، هةربؤية خواردني بة شيَوةيةكي بةردةوام يارمةتيدةرة بؤ رِزطاربوون لةبةردي طورضيلة. - ئةنيميا ياخود كةمخويَني ضارةسةر دةكات. - نيشانةكاني زوو ثيربوون دوادةخات، خواردني وادةكات مرؤظ بؤ ماوةيةكي دريَذ رِووخساري بة طةنجي بميَنيَتةوة. - نةخؤشي زةهايمةر ضارةسةر دةكات، كة بةضوونة تةمةن مرؤظ دووضاري دةبيَت. -خانمان لة تووشبوون بة شيَرثةنجةي مةمك دةثاريَزيَت. - سةرئيَشة ضارةسةر دةكات. - بةهؤي بووني ثيَكهاتةي طرنط بؤ ضاو لةهةناردا، خواردني بؤ تةندروستي ضاوةكان زؤر طرنطة. - نةخؤشيةكاني ثووك ياخود هةموو ئةو نةخؤشيانةي دووضاري ثووك دةبيَت ضارةسةر دةكات…